Aktuella böcker från JM Förlag
 

John Murray:

G D Kennedy
Skeppsbyggare  Skeppsredare
Finansman

Majorna och Göteborg 1850-1916

ISBN 978-91-639-1463-8

Utgivning under oktober 2016

208 illustrerade sidor, ca 250 bilder, kartongband.

Pris ca 240 kr inkl moms.
Kan köpas eller beställas i bokhandel eller hos nätbokhandlare.

Detta är historien om 22-åringen som ärvde ledningen av Gamla Varvet i Majorna i Göteborg år 1872, På varvet fanns 300 medarbetare, skickliga på att bygga fina segelskepp av trä. Men orderboken var tom och på andra sidan älven byggde Lindholmens Verkstad sedan decennier ångfartyg av järn.
   G D Kennedy fortsatte att bygga segelfartyg, men  för egen räkning. Han inledde också en enastående karriär inom Göteborgs  handels- och sjöfartsvärld. Kronan på verket blev starten av Transatlantic, Sveriges första rederi med transocean linjetrafik.
   Sammantaget ger boken en fascinerande skildring av två världar – borgarstaden Göteborg och sjöfartssamhället Majorna. Och om den dramatiska övergången från segel och trä till ånga och järn.
   Boken vimlar av intressanta människor på alla nivåer, personregistret upptar omkring 200 namn.

Författare är John Murray, född 1935 och med en lång karriär inom journalistiken bakom sig. I 35 år var han specialiserad på logistik och transportområdena.

Klicka här för ett få upp boken i pdf. Den  är nu under tryckning.

 

Rickard Bruzelius:

Skåneloppet
Sveriges Grand Prix
1952 – 1961

ISBN: 978-91-978638-2-7

258 illustrerade sidor, 350 bilder. Kartongband
Pris kr 275  inkl moms..

Kan köpas hos bokhandel eller beställas hos JM Förlag.

Skåneloppet – Sveriges Grand Prix på Råbelöfsbanan i Kristianstad för motorcyklar och bilar under åren 1952 – 1961 är de internationellt mest erkända motorsportevenemang Sverige någonsin haft. Här kämpade världens racingelit på motorcykel och bil under tio fantastiska lopp. Motorcykelförarna hade namn som Duke och Armstrong, bilförarna Fangio, Moss och Castellotti. Svenska förare som Varg-Olle, Bonnier och Hammarlund var publikfavoriter. Som mest kom 80 000 åskådare, lilla Kristianstad ställde upp med 1 000 frivilliga och obetalda funktionärer till varje lopp.
    Rickard Bruzelius, pensionerad bilinspektör och passionerad crossåkare, skrev sitt manuskript till en bok om loppen för mer än 30 år sedan. Detta har nu bearbetats och publiceras tillsammans med 350 bilder, de flesta från hans egna samlingar.
    Det blev en fantastisk bok. Alla loppen är upplevda, fyllda med dramatik och oväntade händelser. Levande beskrivs också hur detta jättearrangemang kom till och kunde genomföras. Boken ger en härlig femtiotalsatmosfär, man känner entusiasmen över den annalkande motorismen, man känner lukten av olja och bensin. Klicka för pressmaterial.

 

Barbro Björk, John Murray, Mac Murray:

Råbelöf från forntid till framtid

En skånsk sätesgårds historia


ISBN: 978-91-978638-1-0

276 illustrerade sidor. Kartongband.
Pris kr 212 inkl moms..

Utkommer den 9 mars 2011.
Kan köpas hos bokhandel eller beställas hos JM Förlag.

Sedan minst 10000 år har de marker som nu tillhör Råbelöf norr om Kristianstad i Skåne varit befolkade. Följ livet på gården mot bakgrund av dansk-svensk historia från forntid till framtid. Ägarlängden är känd sedan 1408. Under den danska tiden styrdes Råbelöf av några av Danmarks mäktigaste adelsfamiljer, Krognos, Bille och Ulfeldt, under den svenska tiden heter ägarfamiljerna bl a Skytte, von Böhnen, von Rosen och Kennedy. Historien är rafflande med svårigheter som krig, arvsstrider, bränder och strejker, men också kulturhistoriskt intressant. Artiklar om jordbrukets utveckling, slottsbyggande, fideikommissförhållanden, herrgårdsliv och framtidsvisioner bidrar till en omväxlande och intressant läsning.

Omdömen om Råbelöf från forntid till framtid

 

Persson, Douglas:

Balsbergsgrottan
Historia, historier, forsknIng och grävning

ISBN: 978-91-978638-0-3


88 illustrerade sidor. Pris kr 159 inkl moms..

Kan köpas hos bokhandel eller beställas hos JM Förlag.

Douglas Persson är amatörgrottforskare. Tillsammans med vänner, bland annat medförfattarna Robert Andersson och Yngre Freij, har han utforskat Balsbergsgrottan i Skåne, en av Sveriges största naturliga grottbildningar.
   Boken berättar grottans äldre historia, bland annat om en period som en för trakten viktig kalkgruva. Olika sägner om grottan som cirkulerat i trakten återges. Till sist innehåller boken en livfull berättelse om de mycket äventyrliga utgrävningar som skedde på 90-talet då ett helt okänt gångsystem upptäcktes. Vattnet var iskallt, gångarna trånga och ibland igenrasande.

             JMF  JM Förlag       Råbelöfsallén 111     29194  Kristianstad      070-5818468       john.murray@jmf.se   www.jmf.se